منابع  

نوع منبع
گروه


مولف
Data pager
Data pager
rtl
تعداد نمایش در هر صفحه
PageSizeComboBox
select
تعداد رکوردهای موجود: 117
نقش داده در تحول دیجیتال (1)
منتشر شده در تاریخ : ۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷| نوع منبع : مقاله| گروه: سایر مولف محمد جواد سخایی,
ما در عصر دیجیتال زندگی می کنیم . عصری که برای موفقیت در آن می بایست از ابزارها و سازوکارهای مختص به آن استفاده کرد چراکه نمی توان با یک نقشه قدیمی یک سرزمین جدید را کشف کرد . بدیهی است به موازات رشد و تکامل فناوری ها و همچنین انتظارات جامعه ، کسب و کارها نیز می بایست خود را با امواج ایجاد شده منطبق نمایند تا ضرورت وجودی آنها دستخوش اما و اگرهای فراوان نشود. فناوری های دیجیتال و نحوه استفاده موثر از آنها در کسب و کارهای موجود و ایجاد مدل های کسب و کار دیجیتال جدید، تعامل و یا همگرایی دنیای فیزیکی با دنیای دیجیتال از جمله مهم ترین اهداف یک برنامه تحول دیجیتال می باشد . برنامه ای که برای موفقیت در آن به توانمندی های مختلفی نیاز است . بدون شک ، داده و مدیریت راهبردی آن یکی از الزامات حیاتی موفقیت یک برنامه تحول دیجیتال می باشد .

چالش های مدیریت داده (1)
منتشر شده در تاریخ : ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷| نوع منبع : مقاله| گروه: سایر مولف محمد جواد سخایی,
زمانی که درگیر بحث مدیریت داده در یک سازمان می شویم ، یافتن نقاط درد و ارایه راه حل یا راه حل های مناسب برای برطرف کردن اصولی و منطقی آنها ضروری است . با این که کلیات این موضوع به نظر ساده می آید ولی در عمل با موانع و چالش های متعددی مواجه خواهیم شد . شناسایی موانع و چالش های مدیریت داده، احتمال موفقیت مدیریت داده در یک سازمان را افزایش خواهد داد.

مدل های بلوغ حاکمیت داده (3)
منتشر شده در تاریخ : ۱۶ / ۰۹ / ۱۳۹۷| نوع منبع : مقاله| گروه: حاکمیت داده مولف محمد جواد سخایی,
ایجاد و استقرار یک برنامه حاکمیت داده در یک سازمان دارای چالش های مختص به خود می باشد . از این رو لازم است بر اساس یک نقشه راه این سفر جذاب را شروع کرد . مدل های بلوغ حاکمیت داده ، قطب نمایی مناسب برای حرکت در این مسیر می باشند تا ضمن مشخص کردن نقطه شروع ، راهنمای ما در طول این سفر باشند. در این بخش به سراغ مدل دانشگاه استنفورد می رویم و با کلیات این مدل ، عناصر اصلی و سطوح مختلف بلوغ آن آشنا خواهیم شد .

مدل های بلوغ حاکمیت داده (2)
منتشر شده در تاریخ : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷| نوع منبع : مقاله| گروه: حاکمیت داده مولف محمد جواد سخایی,
پیش نیاز تحقق شعار "داده به عنوان یک دارایی سازمانی " ، توجه به الزامات مدیریت داده در طول چرخه حیات داده است . بدون شک ، حاکمیت داده یکی از مهم ترین و حیاتی ترین اجزاء یک برنامه مدیریت داده در طول چرخه حیات داده است که می توان آن را یک رویکرد راهبردی و تاکتیکی برای مدیریت داده تلقی کرد که از طریق تعامل و همکاری بین سه عنصر تاثیرگذار عوامل انسانی ، فرآیندها و فناوری ها ، به دنبال این موضوع است که سازمان ها را در ارتقاء جایگاه داده به یک دارایی ارزشمند کمک نماید.با استفاده از مدل های بلوغ حاکمیت داده ، می توان وضعیت موجود یک برنامه حاکمیت داده در یک سازمان را ارزیابی و میزان اثربخشی آن را مشخص کرد تا در ادامه و پس از شناسایی نقایص و فاصله موجود در جهت حل آنها و حرکت به سمت سطح بعدی بلوغ حرکت کرد . تاکنون مدل های مختلفی برای ارزیابی سطح بلوغ حاکمیت داده ارایه شده است .در این بخش با مدل ارایه شده توسط شرکت IBM آشنا می شویم .

مدل های بلوغ حاکمیت داده (1)
منتشر شده در تاریخ : ۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۷| نوع منبع : مقاله| گروه: حاکمیت داده مولف محمد جواد سخایی,
اگر قرار است داده را به یک دارایی سازمانی تبدیل کنیم ، اگر قرار است داده را به عنوان یک سوخت با کیفیت در اختیار موتورهای تجزیه و تحلیل قرار دهیم ، اگر قرار است به کمک داده شناخت بهتری از مشتریان خود داشته باشم و اگر قرار است با تحول داده به استقبال تحول دیجیتال برویم ، در گام نخست می بایست در مسیر ایجاد و استقرار یک برنامه حاکمیت داده حرکت کرد و آن را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار داد . برنامه ای که می بایست میزان کارآمدی و اثربخشی آن را بر اساس یک مدل بلوغ اندازه گیری کرد.