آخرین تاریخ بهنگام سازی   بیستم / آذر / نود و پنج

ماموریت ما  
ارایه راه حل های مناسب و مشاوره جهت مدیریت یکپارچه داده سازمانی ، حاکمیت داده و تجزیه و تحلیل داده با هدف تبدیل داده به دارایی سازمانی

چشم انداز ما  
توانمندسازی سازمان ها جهت استخراج حداکثر ارزش افزوده از اطلاعات و دارایی های داده به منظور تصمیم گیری داده محور و نیل به مزایای رقابتی از طریق اطلاعات با کیفیت بالا

اهداف ما
  • ارتقاء سطح سواد عمومی در حوزه داده
  • ایجاد و ترویج دوره های آموزشی به منظور بهبود دانش و مهارت در حوزه مدیریت داده
  • ارایه راه حل های فناوری اطلاعات و داده با هدف تبدیل داده به یک دارایی ارزشمند
  • ارتقاء سطح بلوغ اطلاعات سازمان ها جهت استفاده بهینه و موثر از داده