بازیابی رمزعبور  
مرحله اول : فرآیند بازیابی رمز عبور و ارسال آن به آدرس ایمیل کاربر نام کاربری